Kamis, 29 Agustus 2013

Aplikasi untuk mengetahui perkara diterima dan diputus setiap bulannya

Banyak agan-agen yang masih pusing dengan adanya perbandingan perkara manual dan SIADPA pada infoperkara.badilag.net, maka untuk mencari kesalahan tersebut agan Laskar kita telah membuatkan aplikasi untuk mengetahui perkara yang diterima dan diputus, pada aplikasi tersebut bisa kita periksa apakah perkara yang kita buat secara manual sama dengan pada server SIADPA.
Sialahkan Dowload aplikasi disini